• Homepage
  • $
  • Nieuws
  • $
  • BOOR en HefGroep-KindeRdam intensiveren samenwerking voorschool en vroegschool

BOOR en HefGroep-KindeRdam intensiveren samenwerking voorschool en vroegschool

Peuters beter voorbereiden op het basisonderwijs en zonder achterstand naar groep 3 laten gaan: dat is het doel van de vernieuwde samenwerking tussen stichting BOOR en HefGroep-KindeRdam. Op 16 november werd de samenwerkingsovereenkomst feestelijk ondertekend op openbare basisschool De Vierambacht aan de Nozemanstraat in Rotterdam Delfshaven.

Doel van de samenwerking: kansen van kinderen versterken

Veel kinderen die starten op (peuter)scholen in Rotterdam hebben een ontwikkelingsachterstand. Om deze achterstand in te kunnen lopen, is een uitdagende speel- en leeromgeving van groot belang. Dat gaat het beste met een aanbod dat op elkaar aansluit. Op veel plekken in Rotterdam werkten de pedagogisch professionals van HefGroep-KindeRdam en onderwijsprofessionals van BOOR al samen: bijvoorbeeld omdat ze op dezelfde locaties gevestigd waren en er al overleg, afstemming en overdracht plaatsvond. Door deze samenwerking inhoudelijk te intensiveren willen beide partijen de kansen van kinderen versterken en de verdere ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC) stimuleren. In een IKC zijn kinderopvang (en peuterschool) en basisschool onder één dak of naast elkaar gehuisvest.

Samenwerken en opvolgen in een doorgaande leerlijn

HefGroep-KindeRdam en BOOR beschouwen de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) als een doorgaande leerlijn. Dat betekent dat zij vanuit dezelfde visie willen werken en met hetzelfde educatieve programma, zonder onderbreking tussen peuter- en kleutertijd. Ook is het de bedoeling om de ontwikkeling van peuters en kleuters op dezelfde manier te gaan volgen. Door een mogelijke (taal)achterstand in de ontwikkeling van peuters vroegtijdig te signaleren, kan deze groep kinderen gericht worden gestimuleerd en worden hun kansen vergroot. Het streven is om kleuters zonder achterstand naar groep 3 te laten doorstromen.

Samen leren en werken in het belang van het jonge kind

Naast de doorgaande leerlijn en een eenduidige visie en wijze van volgen, willen beide partijen zich samen inzetten om zoveel mogelijk peuters en kleuters te bereiken. Verder is afgesproken dat de medewerkers regelmatig bij elkaar op de groep kijken en van elkaar leren, dat ze elkaar advies geven en regelmatig samen het dagprogramma voorbereiden. Zo ontstaat er een cultuur van samen leren en werken, en een herkenbare, consistente speel- en leeromgeving voor de kinderen.

Renata Voss (BOOR) en Els Maasdam (HefGroep-KindeRdam) bekrachtigden op 16 november jl. namens beide organisaties de afspraken en de gedeelde visie door tijdens een feestelijke bijeenkomst de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. We kijken samen met BOOR uit naar een vruchtbare samenwerking, in het belang van zoveel mogelijk Rotterdamse kinderen.