Wet HVK

Bent u op zoek naar informatie over hoe de HefGroep-KindeRdam omgaat met de Wet Huis voor Klokkenluiders?

Wilt u meer weten over ons werk? Een bepaald project, de mogelijkheden van HefGroep-KindeRdam, of van een bepaalde werkmaatschappij? Heeft u vragen over nieuwe initiatieven of over mogelijke samenwerking? We horen het graag!