Raad van bestuur

Mevrouw Els Maasdam is enig bestuurder van Stichting HefGroep-KindeRdam en de daarbij aangesloten werkmaatschappijen:

N

Stichting KindeRdam Kinderopvang

N

Stichting Peuter&Co

N

Stichting JOZ

N

Stichting School Maatschappelijk Werk Rijnmond (SMWR)

Raad van toezicht

In de raad van toezicht hebben zitting:

N

Mevrouw Wilma Gillis-Burleson, voorzitter

N

Mevrouw Lea van Vlier-Douma, vicevoorzitter

N

De heer Willem Bollen

N

Mevrouw Shequita Kalloe

N

Mevrouw Yvonne Wildschut

N

De heer Theo Edel

N

De heer Turan Yazir

N

Mevrouw Simone Jonker

Governance

Stichting HefGroep-KindeRdam past de Governancecode Kinderopvang en Sociaal Werk toe. De Stichting kiest voor een bestuursmodel met een grote mate van transparantie. Hiervoor leggen de bestuurders verantwoording af aan de Raad van Toezicht en vindt er jaarlijks een evaluatie van het functioneren van het bestuur plaats.

Missie, Visie en Waardenkader

HefGroep-KindeRdam heeft haar Missie, Visie en Waardenkader samengevoegd in één document.

Manifest 2030

In 2020 hebben we vastgesteld hoe wij van betekenis willen zijn voor kinderen, jongeren, ouders, verzorgers én medewerkers in Rotterdam en omstreken. De ambities zijn voor alle medewerkers uitgewerkt in het Manifest 2030, ons fundament voor de toekomst.