Raad van bestuur

De Raad van Bestuur van HefGroep-KindeRdam bestaat uit:
N

Mevrouw Vigdis van der Giesen

N

Mevrouw Els Maasdam

De leden van de Raad van Bestuur vormen tevens de besturen van de bij HefGroep-KindeRdam aangesloten werkmaatschappijen: Stichting KindeRdam Groep, Stichting Peuter&Co, Stichting JOZ, Stichting School Maatschappelijk Werk Rijnmond (SMWR) en Stichting Servicebureau Rijnmond.

Raad van toezicht

In de Raad van Toezicht HefGroep-KindeRdam hebben zitting:
N

Mevrouw Lea van Vlier-Douma, voorzitter

N

Mevrouw Wilma Gillis-Burleson, vicevoorzitter

N

De heer Willem Bollen

N

Mevrouw Shequita Kalloe

N

Mevrouw Yvonne Wildschut

Governance

Stichting HefGroep-KindeRdam past de Governancecode Kinderopvang en Sociaal Werk toe. De Stichting kiest voor een bestuursmodel met een grote mate van transparantie. Hiervoor leggen de bestuurders verantwoording af aan de Raad van Toezicht en vindt er jaarlijks een evaluatie van het functioneren van het bestuur plaats.

Missie, Visie en Waardenkader

HefGroep-KindeRdam heeft haar Missie, Visie en Waardenkader samengevoegd in één document.

Manifest 2030

In het voorjaar van 2020 heeft HefGroep en KindeRdam benoemd hoe wij van betekenis willen zijn voor kinderen, jongeren, ouders, verzorgers én medewerkers in Rotterdam e.o. De ambities zijn voor alle medewerkers uitgewerkt in het Manifest 2030, ons fundament voor de toekomst.