Onze nieuwe bestuurder: Claudia Doesburg

Onze Raad van Toezicht is verheugd om aan te kondigen dat Claudia Doesburg als de nieuwe bestuurder van HefGroep-KindeRdam is benoemd. Claudia start op 1 juni 2024. Op dit moment is Claudia nog directeur-bestuurder van de SKVR. Ze staat bekend om haar positieve energie, wat zeker zal helpen bij de frisse wind die door onze organisatie waait.

HefGroep-KindeRdam heeft in het afgelopen jaar een nieuwe strategie bepaald en in deze nieuwe strategie is samenwerken als belangrijkste pijler meegegeven. Samenwerken op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Claudia heeft naast een groot netwerk, veel ervaring in samenwerkingen tussen kinderopvang en onderwijs en met culturele educatie. Bovendien is zij erg nieuwsgierig om ook onze andere werksoorten, jongerenwerk en schoolmaatschappelijk werk, beter te leren kennen.

We vertrouwen erop dat onder haar leiding HefGroep-KindeRdam zich verder zal ontwikkelen en dat onze dienstverlening aan kinderen en gezinnen daardoor nog meer versterkt zal worden. We kijken uit naar de frisse perspectieven en de vernieuwende energie die Claudia met zich mee zal brengen. Laten we haar allemaal een warm welkom heten en ondersteunen in haar nieuwe rol.

We bedanken Bosman & Vos voor het bemiddelingstraject.

We zijn eveneens dankbaar voor de toewijding en het leiderschap van Els Maasdam, die dit jaar zal pensioneren en als bestuurder afscheid neemt van onze organisatie. Els zorgt voor een warme overdracht en een vlotte overgang naar onze nieuwe bestuurder.